Goelen en Gaukema

Hoe motiveer ik mijn team?

_DSC0643-bewerkt
_DSC0643-bewerkt

Elke onderneming staat of valt met goed leiderschap en een degelijk personeelsbeleid. Maar laten we eerlijk zijn, goed en motiverend leidinggeven is geen eenvoudige taak.

 

Er liggen heel wat obstakels op je pad. We leven in een snel veranderende wereld, de werkdruk ligt hoog,  4 generaties op de werkvloer, nieuwe technologieën,... En je bent misschien ook nog zoekende naar je persoonlijke stijl? Uitdagingen genoeg! Als leidinggevende moet je niet alle obstakels kunnen oplossen, maar wel herkennen en proactief werken aan een positieve werkomgeving waarin teamleden zich gewaardeerd en gemotiveerd voelen.

- Pieter Gaukema

We helpen je graag op weg met enkele tips om jouw team te motiveren. Inderdaad, jij als leidinggevende hebt de motivatie van jouw team zelf in de hand en hebt hier een grote impact op. Vaak leeft het misverstand dat motivatie vooral uit de medewerker zelf moet komen, maar met onderstaande punten kom je een heel eind verder.

1. Duidelijkheid scheppen


Medewerkers weten graag waar ze aan toe zijn. Als leidinggevende is het jouw taak om helder te zijn over de toekomst van het bedrijf en jouw eigen visie. Daarnaast is het essentieel om duidelijkheid te geven over concrete zaken zoals opdrachten, verwachtingen, structuur en procedures. Het eerste aspect beïnvloedt de perceptie van werkzekerheid, die sterk gecorreleerd is met motivatie en werkstress. Het tweede luik draait om voorspelbaarheid, wat versterkt wordt wanneer medewerkers binnen een duidelijk kader kunnen werken. Als leidinggevende speel je een belangrijke rol in het creëren van duidelijkheid. Wat niet alleen de werkomgeving verbetert, maar ook de motivatie en productiviteit van je team bevordert. 
 

2. Zingeving


Zingeving of 'purpose' in je werk gaat verder dan slechts één aspect en is voor iedereen van belang, ongeacht het functieniveau. Je helpt medewerkers in het ontdekken van hun 'purpose' door duidelijk te maken hoe hun werk belangrijk is in het grotere geheel. M.a.w. hoe draag ik bij tot het grotere doel van de organisatie? Zo krijgen medewerkers niet alleen inzicht in de waarde van hun individuele bijdrage, maar versterkt dit ook hun eigen identiteit en binding met de organisatie. 

Een effectieve manier om de persoonlijke bijdrage van medewerkers te waarderen, is door hen meer autonomie en regelmogelijkheden (job control) te geven. Dit vergroot niet enkel hun gevoel van zingeving en voldoening maar biedt ook de ruimte en het vertrouwen om initiatief te tonen en het voortouw te nemen. Je zal zien dat dit niet alleen hun eigen tevredenheid en motivatie vergroot, maar ook de algehele teamdynamiek en -prestaties bevordert.
 

3. Belonen en waarderen


Bij belonen en waarderen denken werkgevers vaak meteen aan het loon van medewerkers, maar er komt zoveel meer bij kijken! Er zijn tal van manieren om medewerkers te belonen die verder reiken dan enkel het maandloon of extralegale voordelen. Dan hebben we het over erkenning, variatie, kansen voor persoonlijke groei, duidelijke verwachtingen, flexibiliteit en vertrouwen. Eén voor één zaken waar jij als leidinggevende een rechtstreekse impact op hebt. 

Ruimte voor initiatief, autonomie en vertrouwen kwamen hierboven reeds aan bod. Laten we hier ingaan op de kracht van waardering en appreciatie. Met en eenvoudig compliment zorg je voor erkenning en geef je het zelfvertrouwen van je medewerker een boost. Maak je compliment persoonlijk, concreet en oprecht, en neem de tijd om er even bij stil te staan. Bijvoorbeeld door een extra vraag te stellen, waardoor de medewerker de ruimte krijgt om er verder op in te gaan.
 

4. Durven corrigeren


Uiteindelijk is misschien wel de meest uitdagende, of spannende, taak als (nieuwe) leidinggevende het vermogen om medewerkers effectief te corrigeren en bij te sturen. In tegenstelling tot wat je denkt werkt dit motiverend. Je bakent het speelveld af, zet verwachtingen juist en zorgt voor duidelijkheid. 

De competentie om op een effectieve manier feedback te geven, geeft blijk van leiderschap en betrokkenheid bij de groei en ontwikkeling van je team. Het schept een gezonde werkomgeving waarin medewerkers weten wat van hen verwacht wordt en waar ze kunnen groeien met de ondersteuning van een leidinggevende die hen aanmoedigt hun volle potentieel te benutten. Zo wordt corrigeren een waardevol instrument voor groei en verbetering binnen jouw organisatie. 

 

Zelfkennis is de basis om een goede leidinggevende te zijn. Ken jij jouw eigen blinde vlekken? Reflecteer je wel eens over je eigen leiderschapsstijl? Zoek je feedback op om te groeien als leidinggevende?

Wil je hier graag eens een volledige dag mee aan de slag gaan zodat je je verder kan ontwikkelen als leidinggevende? Je bent van harte welkom in onze opleiding: Leidinggeven, terug naar de essentie. We werken niet enkel rond motivatietechnieken, maar ook een sterke teamwerking, constructieve bijsturing en jouw rol als leidinggevende komen aan bod. Schrijf je snel in, de plaatsen zijn beperkt.

 

Liever een in-company opleiding op maat? Informeer naar de mogelijkheden

_DSC3582

Wens je meer informatie over dit topic?

Volg onze opleiding: 

Functioneringsgesprekken