Goelen en Gaukema

Over ons

_DSC3365
Building successful teams

Goelen & Gaukema streeft ernaar een betekenisvolle organisatie binnen het Vlaams HR- en bedrijvenlandschap te zijn, zowel voor werkgevers als voor werknemers. Als we rekening houden met de arbeidspopulatie, werkloosheidspercentage, werkdruk bij werknemers en werkgevers, wijzigende arbeidsomstandigheden, … is er meer dan ooit nood aan een juiste HR-begeleiding en expertise binnen het volledige vakgebied. G&G neemt deze expertiserol graag op en is een strategische partner voor elke opdrachtgever die op zoek is naar een duurzaam en kwalitatief HR beleid.

Goelen en Gaukema

Onze waarden

 • _DSC4421

  Wij bekijken HR-vraagstukken vanuit een groter denkkader, waarbij we gebruik maken van goed onderbouwde, wetenschappelijke methodes. We willen een objectieve en kritische partner zijn die, met een genuanceerde blik op HR, telkens één stap verder gaat. Daarnaast willen we zorgen voor meer diepgang, waarbij we zeker emoties en gevoelens niet uit het oog verliezen, maar toch kunnen objectiveren aan de hand van een rationeel kader. Op die manier slagen we erin HR binnen organisaties structureel aan te pakken en een stabiel en duurzaam verhaal verder uit te bouwen.

 • _DSC3727

  Wat we steeds nastreven is een betrouwbare HR-partner te zijn die elk vraagstuk op een respectvolle en discrete manier onder de loep neemt. We zijn ons bewust van de impact van werk op mens en organisatie. Waardering van anderen en van onszelf vinden we ontzettend belangrijk. We hebben oog voor het welbevinden van iedereen. Dat doen we o.a. door een veilig klimaat en een betrouwbare setting te creëren. Met de klant streven we steeds een duurzaam engagement na door zelfkritisch te blijven en correct en integer te werk te gaan. 

 • _DSC5361

  Als evenwichtige en mature gesprekspartner zullen we steeds communiceren op een professionele en respectvolle manier. Vanuit een authentiek kader leggen we steeds het nodige aanpassingsvermogen aan de dag. Hierbij houden we ook rekening met de persoonlijke levenssfeer. Het is belangrijk om een klimaat te creëren waarbij onze gesprekspartner zichzelf kan zijn. Zo ontstaat er ruimte voor dialoog, wat initiatief nemen mogelijk maakt. We zijn ervan overtuigd dat verantwoordelijkheid nemen én geven persoonlijke groei en ontwikkeling in de hand werkt.

 • _DSC4614_W

  Het spreekt voor zich dat we werken met een positieve en oplossingsgerichte mindset, met als basis de goede intenties van elke mens. We hebben oog voor de noden en bezorgdheden van anderen. Door oprecht, begripvol, hartelijk én geïnteresseerd te handelen, creëren we een waarderend kader waarbij iedereen op zijn gemak kan zijn. Het mag geen moeite kosten om grenzen te stellen en elkaar te respecteren. Persoonlijke integriteit moet centraal staan. Onze manier van werken streeft steeds een langdurig, betrouwbaar en wederzijds engagement na.

_DSC3582

Wens je meer informatie?

Ben je geïnspireerd door onze aanpak en ambitie? Of benieuwd hoe we jou kunnen ondersteunen of adviseren?