Goelen en Gaukema
_DSC5092 Hanne en Jente Werving en selectie

Functionerings- en evaluatiegesprekken geven vaak een goed idee van wat er leeft op de werkvloer en stelt werkgevers, HR en leidinggevenden in staat om op een degelijke manier in te spelen op de noden en behoeften van een organisatie. Ook biedt het medewerkers tijd en ruimte om hun input te geven, bovendien geeft het hen ook duidelijkheid over wat van hen wordt verwacht. Deze gesprekken bestaan in verschillende maten en gewichten en zien we als maatwerk. De implementatie en begeleiding hiervan vergt dan ook de nodige expertise. Gespreksvoering met medewerkers is immers een delicaat gegeven waar we graag mee in ondersteunen.

Functioneringsgesprekken: zet in op twee sporen

Over het algemeen maken we in onze aanpak een onderscheid tussen een functioneringsgesprek enerzijds en een evaluatiegesprek anderzijds:

 

Functioneringsgesprek:                

Tijdens deze tweerichtingsdialoog wordt de samenwerking en het gevoel op de werkvloer besproken. De bedoeling is om hier ook de mogelijkheid aan de medewerker te geven om ideeën, frustraties, bezorgdheden,… in een vrij kader te kunnen uiten. Om te kunnen spreken van een open dialoog, is het belangrijk niet ‘evaluerend’ te spreken of te focussen op KPI’s.

 

Evaluatiegesprek:                           

Tijdens dit gesprek wordt het presteren van de medewerker onder de loep genomen. Er wordt nagegaan in welke mate doelstellingen en KPI’s behaald werden, maar ook worden nieuwe doelstellingen afgesproken. Tijdens dit gesprek is het van belang dat de werkgever duidelijk zijn verwachtingen t.a.v. de medewerker schetst en dat deze ook akkoord gaat met de vooropgestelde doelstellingen.

 

Onze troeven

  • Op een gestructureerde en heldere manier communiceren met medewerkers.
  • Feedback geven om medewerkers te sturen en te stimuleren.
  • Duidelijkheid creëren voor medewerkers maar ook krijgen als organisatie.
  • Consequent tijd en aandacht geven aan medewerkers.