Opleidingen

Opleiding ‘Leidinggeven & Communiceren’

Goelen & Gaukema en Globis Consulting, experten op het vlak van communicatie en leidinggeven, slaan de handen in elkaar en organiseren een unieke, open opleiding rond dit thema voor beginnende en ervaren leidinggevenden.

In deze opleiding werken we een individueel traject uit specifiek gericht op de noden van u en/of uw leidinggevende medewerkers. Dankzij de intensieve combinatie van 1-1 en groepssessies, blijft men niet achter met een standaard theoretisch verhaal maar leert u en/of uw medewerker de best practices voor uw specifieke situatie op de vloer. 

Doelpubliek: Er wordt hierbij gewerkt vanuit wetenschappelijk onderbouwde methodieken maar dankzij de praktische, no nonsens invulling is deze opleiding aan te raden voor iedereen: Leidinggevenden op eerste- en tweedelijnsniveau (teamleader, zaakvoerder, manager, ploegverantwoordelijke,…) die zichzelf blijvend willen ontwikkelen en/of waarvan blijkt dat ze nog ondersteuning kunnen gebruiken op het gebied van communiceren en leidinggeven. Dit traject is in het verleden zeer leerrijk gebleken voor zowel leidinggevenden die pas in de functie zaten als voor meer ervaren leidinggevenden. In de opleiding komen heel wat thema’s aan bod: assertief feedback geven, omgaan met ‘verschillende types medewerkers’, situationeel leidinggeven, instructies geven, werken in groepen, spreken voor groep,…
Dit traject is eveneens bedoeld voor medewerkers die (binnen afzienbare tijd) vooruitzicht hebben op een leidinggevende functie.

Deze opleiding wordt gespreid over 6 dagen in een periode van +/- 2 maanden. Zo krijgt elke deelnemer de kans om zaken in de praktijk toe te passen en op basis van feedback verder fine te tunen.

1  –  Inhoud & aanpak van de training

1.1  –  Het proces

 1. Bepalen van ontwikkelingsnoden (BON-dag): in kaart brengen van de ervaring/ competenties
 2. Terugkoppeling observaties BON-dag aan de hand van een individueel verslag (bij de klant)
 3. Training ‘Communiceren & coachend leidinggeven’
 4. Terugkoppeling evolutie tijdens de training aan de hand van een individueel verslag (bij de klant)

1.2  –  Aanpak

Elke leidinggevende heeft meer of minder ervaring met communiceren en leidinggeven. Deze ervaring willen we in kaart brengen tijdens de eerste dag. We kijken naar de plus- en aandachtspunten van iedere deelnemer, waardoor we voor elk individu de training optimaal kunnen laten renderen. Op die manier kunnen we tijdens de training namelijk gericht rollen toekennen die passen bij de aandachtspunten van elke deelnemer. Het resultaat van deze eerste dag wordt in een persoonlijk verslag gegoten. Dit verslag wordt besproken met de deelnemer en zijn verantwoordelijke (N+1) en dit voor de aanvang van de volgende opleidingsdag.

Aan de hand van simulatieoefeningen binnen een concrete context, krijgt elke deelnemer een duidelijk zicht op zijn eigen stijl van leidinggeven en communiceren en leert hij de voor- en nadelen van zijn eigen ontwikkelde stijl inzien. De efficiëntie van de training wordt verhoogd door het geleerde toe te passen in de dagdagelijkse werksituatie. Dit wordt gestimuleerd door op het einde van elke trainingsdag een individueel en concreet actiepunt te formuleren. De training is hoofdzakelijk praktijkgericht.

Na de opleiding wordt van iedere deelnemer opnieuw een individueel verslag opgemaakt met ‘tips voor coaching’. Ook dit verslag wordt teruggekoppeld met de deelnemer en zijn verantwoordelijke (N+1).

 

1.3  –  Enkele thema’s die aan bod komen

 • Het benoemen van functies, verantwoordelijkheden en taken van leidinggevenden en medewerkers
 • De basisvaardigheden van goede communicatie: luisteren, vragen stellen en duidelijke feedback geven
 • Specifieke communicatieve vaardigheden: instructies geven, gesprekken voeren
 • Basisvaardigheden van goed leidinggeven: gedragingen observeren en evalueren
 • Specifieke leidinggevende vaardigheden: situationeel leiderschap
 • Overlegmomenten in groep en feedback geven aan elkaar
 • Conflicthantering (basisprincipes)
 • Spreken voor groep: korte opleidingsmomenten, korte overlegmomenten met medewerkers leiden
 • Vertaling van de opleiding naar de werkvloer in de vorm van een project

2  –  Doelstellingen van de training

 • De deelnemers observeren het gedrag van hun medewerkers beter.
 • De deelnemers maken een onderscheid tussen feiten en interpretaties.
 • De deelnemers evalueren medewerkers en volgen deze verder op.
 • De deelnemers verwerven een grondig inzicht in hun eigen stijl van communiceren en leidinggeven en verbeteren deze.
 • De deelnemers leren andere stijlen van leidinggeven hanteren.
 • De deelnemers geven duidelijke instructies/ opdrachten.
 • Het probleemoplossend denken van de deelnemers is bevorderd.

 

3  –  Praktisch

    

Data:

Vrijdagen

 

7 en 21 februari, 6, 13 en 20 maart, 3 april 2020

Uur

08u30 – 16u30

Plaats

Kantoren Goelen & Gaukema – Antwerpsesteensweg 49 – 2350 Vosselaar

Extra’s

’s middags wordt er een broodjesmaaltijd voorzien

Investering

€ 1.650 per deelnemer

inclusief verslaggeving en individuele terugkoppeling

verplaatsingskosten worden gerekend aan € 0,55/km (bespreking verslagen)

prijzen exclusief BTW 21 %

Subsidiemogelijkheden

·    Deze opleiding is erkend in het kader van Vlaams Opleidings Verlof (GLOBIS bvba bezorgt de attesten aan het bedrijf na de opleiding).

·    KMO Portefeuille

·    Sectorfonds

Annulatie

Indien de inschrijving minder dan twee weken voor de startdatum geheel of gedeeltelijk wordt geannuleerd, wordt de volledige kostprijs aangerekend.

Meer informatie over onze opleidings-partner: https://globis-consulting.be/

Wees er snel bij, de plaatsen zijn beperkt!

Schrijf u snel in via de knop hieronder of contacteer ons telefonisch voor meer informatie op 014 61 57 87.

CONTACTGEGEVENS

Goelen & Gaukema
HR Partners
Antwerpsesteenweg 49
2350 Vosselaar

Tel.: 014 61 57 87

Pieter Gaukema (gsm): 04 71 42 62 47

E-mail: info@goelen.be
BTW: BE0455539516

 

 

OP DE KAART

OVER ONS

Sinds 1994 inspireert en assisteert Goelen & Gaukema HR Partners ondernemingen en organisaties bij de uitbouw van een succesvol personeelsbeleid.